Anlita en medietränare – behåll kontrollen i intervjuer

När du som medieperson får svåra frågor kastade mot dig kanske du ibland blir helt ställd. Det är lätt hänt att så blir fallet om du inte är ordentligt medietränad. Men genom att anlita en medietränare kan du öva på att låta dig intervjuas. Därigenom kan du bli bättre på att besvara frågorna och behålla kontrollen över intervjun och det budskap som du sänder ut.

Viktigt att anlita en medietränare i förebyggande syfte

Är du en företagare eller annan personlighet som aldrig tidigare har blivit medietränad? Då är du tyvärr långt ifrån ensam! De allra flesta av oss behöver trots allt aldrig prata med en reporter. Därför är det fullt förståeligt att du kanske känner dig obekväm och osäker i hela situationen när den plötsligt dyker upp.

Men det är samtidigt viktigt att du tar tillvara på situationer som dessa. För genom att prata i media kan du få ut ditt budskap till en ofta bred målgrupp. Till exempel kan det ofta vara förödande om ditt företag eller ditt varumärke utsätts för negativ publicitet och du inte vet hur du ska bemöta denna. Därför är det viktigt att du arbetar proaktivt genom att i förebyggande syfte anlita en medietränare.

Så blir du bättre på att intervjuas och få fram ditt budskap

Två bra tips för att prestera bättre i intervjuer är att:

  • Ha talepunkter redo som du håller dig till. När du genomgår en medieträning kommer syftet med denna vara att du ska bli bättre på låta dig intervjuas. Fokus ligger ofta på att du ska ha vissa talepunkter förberedda som stöder det budskap som du vill få fram. När du redan på förhand vet exakt vad du ska säga är nämligen risken mindre att du blir ställd eller säger fel saker.
  • Behålla ditt fokus oavsett vilka frågor du får. Du lär dig även att förhålla dig till talepunkterna och att alltid luta dig mot dessa. För reportrar tenderar nämligen att ställa samma fråga flera gånger fast på lite olika sätt. Detta i syfte att söka fram ett visst svar ur dig. Men genom att anlita en medietränare innan kan du alltså värja dig mot dessa försök och hålla dig på banan oavsett vad.

Category: Företag

- 16 June, 2022