Enkelt med vaccination i Stockholm

Att fixa vaccination i Stockholm är idag enkelt. De flesta mottagningar för vaccination i Stockholm har öppet för drop in eller så är det enkelt att boka tid. Vaccination skyddar mot sjukdomar och gör att sjukdomar som inte förekommer i Stockholm eller Sverige hindras att utvecklas på nytt.

Med vaccination skyddar man sig mot sjukdomar i Stockholm. Ofta gäller det virussjukdomar, men det går även att vaccinera sig mot sjukdomar som orsakas av bakterier eller parasiter. När man vaccinerar sig så stimuleras immunförsvaret och kroppen tillverkar antikroppar som skyddar mot sjukdom. Men detta är ingen snabb process utan det kan ta lång tid för människokroppen att utveckla ett skydd mot en sjukdom, därför är det viktigt att en vaccination i Stockholm utförs i god tid innan man exponeras för smitta.

Vaccinera dig i god tid

En person som ska ut och resa och vill vaccinera sig mot sjukdomar som finns på ditt resmål bör göra detta minst 4 veckor innan avfärd. Något som många önskar vaccinera sig mot innan en utlandsresa är malaria. Malaria är en myggburen sjukdom som förekommer i tropikerna. Den finns i Afrika och i Sydostasien och Syd- och Mellanamerika. Den är ovanlig i städer och på höjder över 1500 meter även fast det kan finnas lokala variationer. Kontrollera förekomsten av malaria på just det specifika resmålet. Man kan alltid rådfråga på en mottagning för vaccination i Stockholm. Huruvida man ska vaccinera sig eller inte beror på hur länge man ska stanna samt vilka områden man ska vistas i. Vaccin mot malaria tas i tablettform och kan ge vissa biverkningar.

Vaccination i Stockholm

I Stockholm finns mängder med mottagningar där vaccination utförs. Som många känner till så har den svenska staten satt upp ett vaccinationsprogram som man rekommenderar alla medborgare att följa. I detta program ingår skydd mot många sjukdomar, till exempel:

 • Kikhosta
 • Polio
 • Difteri
 • Stelkramp
 • Hib-infektion
 • Pneumokockinfektion
 • Mässling
 • Röda hund
 • Påssjuka
 • HPV (för flickor)

Många vaccinerar sig även när man ska utomlands. De sjukdomar som inte förkommer i Sverige i någon högre utsträckning inkluderar:

 • Hepatit A och B, tyfoid
 • Gula febern
 • Tuberkulos
 • TBE
 • Rabies

Om alla barn vaccineras så är det mycket liten risk att ovanliga sjukdomar ska få fäste i Sverige igen.

Category: Vård

- 18 April, 2020