Ett stambyte är ofta billigare än att vänta för länge

Ibland brukar vissa medlemmar i en förening eller hyresgäster i en hyresfastighet försöka skjuta upp ett stambyte lite grann. Detta kan bland annat göras med förevändningar såsom att rören inte står och läcker. Men tyvärr brukar det vara mer kostsamt att skjuta upp underhållet och vänta alltför länge med att utföra det. De omfattande vattenskador som förr eller senare drabbar fastigheten om inte stammarna byts ut kan nämligen visa sig vara dyrare än att utföra underhållet i förebyggande syfte.

Fuktskador är trots allt väldigt besvärliga och kostsamma att åtgärda. Dessutom får de ofta mer allvarliga följder för de personer som bor i fastigheten. Därmed är det generellt sett bättre att helt enkelt låta renovera stammarna snarast möjligt om det börjar bli dags för att göra detta. Det gäller inte minst om fastigheten redan har problem med fuktskador eller läcker. I annat fall riskerar man nämligen att stå inför ett betydligt sämre alternativ.

Ett stambyte behöver göras då och då men det är svårt att veta när

Nu har vi alltså slagit fast att det är bra att genomföra ett stambyte i förebyggande syfte. Vi har även kommit fram till att det är dumt att skjuta upp arbetet alltför länge. Så hur vet man när det är dags att byta stammarna då?

Tänk på att:

  • Tidsaspekten varierar. Exakt hur länge stammarna i en fastighet brukar hålla varierar en hel del från fall till fall. I vissa fall brukar man säga ungefär 30-50 år, i andra fall cirka 40-60 år. Helt klart är att man behöver byta ut stammarna med jämna mellanrum. Men tidsaspekten är faktiskt underordnad skicket på stammarna.
  • Skicket på rören bestämmer. Tidsaspekten ger alltså bara en liten fingervisning om när det är dags för ett stambyte. Många olika faktorer påverkar detta underhåll, såsom kvaliteten på rörens tillverkningsmaterial samt skickat på rören.
  • Underhållsplanen bör ge en fingervisning. Det brukar ofta finnas en underhållsplan på plats. I denna plan framgår de stora underhållsåtgärder som behöver utföras med jämna mellanrum. Där bör det stå ungefär när stammarna kan tänkas behöva bytas. Även den beräknade kostnaden för arbetet bör vara specificerad i underhållsplanen.

Category: Bostad

- 27 December, 2022