Fastighetsägare? Så förbättrar du säkerheten

Som fastighetsägare har man ofta mycket att tänka på, alltifrån vardagligt underhåll till stora reparationer och åtgärder. En annan sak man bör tänka på och se över med jämna mellanrum är fastighetens säkerhet. Även här finns flera viktiga punkter att ha i åtanke för att både byggnaden och eventuella boenden ska vara säkra. Är din fastighet tillräckligt säker eller finns det en eller flera åtgärder du borde göra?

Investera i säkerhetsdörrar

Inbrott är vanligt i alla typer av fastigheter och som fastighetsägare vill man givetvis undvika detta i största möjliga mån, kanske allra helst om man har hyresgäster. Säkerhetsdörrar gör mycket för säkerheten i och med att inbrottsrisken minskar väsentligt men det finns också flera andra fördelar.

Till exempel så är dessa dörrar brandsäkra och ar även en förmåga att stänga ute höga ljud.
Att köpa in nya säkerhetsdörrar till en hel fastighet kan förvisso bli ganska dyrt men det är definitivt en bra investering med tanke på att både du och dina boenden kommer få en ökad trygghet.

Installera vattenlarm

Något som kan bli kostsamt för den som äger fastigheter är om det skulle uppstå vattenskador. Det är ofta svårt att upptäcka i tid och skadan är har ofta hunnit bli så stor att omfattande åtgärder behövs. Det finns dock en enkel åtgärd för att minska risken att drabbas av stora vattenskador och det är att installera vattenlarm.

Dessa små apparater har sensorer som fästs runt ledningar, förslagsvis där vattenskador normalt sett är vanligt förekommande, och larmar helt enkelt om dom kommer i kontakt med vatten. Det räcker alltså med att en ledning läker litegrann för att felet ska upptäckas och man hinner på så vis fixa det i tid.

Se över brandlarmen

Brandlarm är en av dom billigaste och mest effektiva försäkringar man kan ha i sin fastighet. Det är dock viktigt att man ser över dom med jämna mellanrum så att man verkligen är säker på att dom fungerar som dom ska. Vet man dessutom med sig att dom brandlarm som finns idag är väldigt gamla kan det faktiskt vara en god idé att byta ut dom mot nya.

Oroar du dig för säkerheten i din fastighet är det förmodligen läge att göra något. Med nya säkerhetsdörrar minskar inbrottsrisken och med vatten- och brandlarm kan du undvika förödande skador.

Category: Bostad

- 24 January, 2020