Företagsamhet i hela Göteborg

Göteborgs näringsliv har alltid präglats av att havet var nära till hands. Stadens hamnar har alltid varit centrum för handeln i regionen och här exporterar och importerar hela Sverige sina varor. Hamnarna är inte bara viktiga för regionen, de gör att hela Sverige går med vinst. Tack vare hamnarna är Göteborg än sådan attraktiv plats för många företag. Här berättar vi lite mer om två av stadens alla hamnar och deras roll i näringslivet.

Frihamnen

Frihamnen har fått sitt namn för att man historiskt kunnat föra iland varor “fritt”. Det har inneburit att man inte behövt betala tull och moms förrän importören fört ut varorna genom frihamnsporten. 1922 kunde Frihamnen invigas. Den består av tre pirar: Södra Frihamnspiren (Bananpiren), Norra Frihamnspiren och Kvillepiren. Hamnens äldsta delar är från 1920-talet, men många skjul och magasin är betydligt yngre. Under lång tid lossades här bananer, men den trafik som numera finns inom Frihamnsområdet är inriktad på kryssning och turism.

Skandiahamnen

Sveriges ekonomi gick på högvarv årtiondena efter andra världskrigets slut. Både export och import ökade och vad gäller sjöfarten hade skeppen blivit större och containern gjort intåg som viktig lastbärare. Detta krävde nya och större kajer i Göteborgs Hamn och 1966 öppnade Skandiaterminalen. Det var en stor containerterminal med kraftfulla kranar och asfalterade ytor som krävdes för truckarna. Skandiahamnen hade planlagts länge och anpassades i sista stund för containertrafik. I dag är containertrafiken totalt dominerande och Skandiahamnen är Nordens största i sitt slag. Terminalen står för cirka 60 procent av den svenska containermarknaden. Även importen och exporten av bilar är betydande.

Vill du hitta kontor i Göteborg eller bara vistas i staden för en stund innan hemfärd? Oavsett är vi säkra på att du kommer att finna nöje i den hamnstad som positionerat Sverige.

Category: Göteborgsföretag

- 23 July, 2017