Förmånligt att hyra socionomer istället för att anställa

Efterfrågan på arbetskraft inom socialt arbete är kanske större idag än någonsin tidigare. Därmed är det även ett högt tryck på yrkespersoner som besitter den rätta kompetensen och erfarenheten. Av denna anledning väljer många arbetsgivare inom sektorn att hyra socionomer. Detta då det helt enkelt är alltför svårt att locka till sig kompetensen på andra sätt. Dessutom finns det flera fördelar med att hyra konsulter kontra att anställa egen personal.

Därför är efterfrågan på socionomkonsulter stor just nu

Det finns många skäl till att efterfrågan på socionomkonsulter är särskilt stor just nu. Faktorer såsom en åldrande befolkning samt ett ökat behov av av socialt arbete och sociala insatser bidrar till det ökade behovet. Det är helt enkelt så att kommuner och andra uppdragsgivare är i större behov av socionomer nu än tidigare.

Denna obalans mellan tillgång och efterfrågan får dessutom lönerna att skjuta i höjden på många håll. Detta gör det i sig svårare för framförallt mindre kommuner att locka till sig kompetent arbetskraft inom socialt arbete. Resultatet av detta är att de istället väljer att hyra in konsulter via bemanningsbolag. Men detta är också en lösning som även större kommuner och andra uppdragsgivare använder sig av. Varför förklarar vi nedan!

Fördelarna med att hyra socionomer istället för att anställa dem

En vanlig missuppfattning är att det skulle vara väldigt dyrt att hyra socionomer. I själva verket kan det snarare vara väldigt förmånligt att göra detta. Fördelarna med denna lösning inkluderar nämligen att ni som uppdragsgivare:

  • Får tillgång till socionomer av högsta kvalitet. De bemanningsbolag som specialiserar sig på att hyra ut just socionomer har lyckats knyta till sig högkvalitativa och kompetenta sådana. Dessa är särskilt svåra för en enskild uppdragsgivare inom socialt arbete att rekrytera. Men genom att hyra socionomer via ett bemanningsföretag kan ni alltså ta del av denna kompetens.
  • Kostnadseffektivt kan bemanna upp. Tvärtom mot den gängse uppfattningen är detta ofta ett kostnadseffektivt sätt att bemanna upp.
  • Snabbt kan få in rätt person på rätt plats. Ytterligare en fördel är att bemanningsbolagen har konsulter som snabbt kan komma in och börja leverera.

Category: Företag

- 27 February, 2022