Kamerabevakning av offentliga områden

Kamerabevakning av offentliga områden

År 2018 kom en ny lag som ökade möjligheterna att använda sig av kamerabevakning i ett bredare perspektiv. Privatpersoner kan installera en kamera som bevakar hemmet och den egna tomten utan att söka om tillstånd. Bevakning av affärer, badanläggningar och offentliga områden av olika slag kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Vad gäller för bevakning av offentligt område?

Söker man tillstånd ska man ange syftet med bevakningen. Handeln vill skydda sig mot stöld och rån. En badanläggning använder bevakningen som ett förstärkt skydd för badgästerna. En kamera ser mer än vad badvakter hinner med att registrera. Andra offentliga platser kan begära tillstånd för bevakning på grund av återkommande skadegörelse.

För samtliga tillstånd gäller att man följer kamerabevakningslagen och anpassar sig till det som föreskrivs om datalagring. Allt som spelas in får sparas i högst 30 – 60 dagar. Man får bara gå in och titta på filmerna när man misstänker brott eller oegentligheter. Filmerna ska sparas på ett säkert sätt som godkänns av Datainspektionen.

Det finns undantag från att söka tillstånd. Polismyndigheten runt om i landet kan installera kamerabevakning för en begränsad period då det är särskilt oroligt i något område. Möjligheten har till exempel använts i samband med utbrott av bilbränder i bostadsområden. Kompletterande bevakning via drönare har även tillämpats vid några tillfällen. Här handlar det alltså inte om fasta installationer utan kortare punktinsatser för att bryta en brottslig trend av något slag.

Hur reagerar allmänheten?

När kamerabevakning var nytt i det offentliga rummet var det många som reagerade negativt. Man upplevde det som ett personligt intrång att man kunde bli filmad på olika platser utan att vara medveten om det. Visserligen ska det finnas en skylt som informerar om att området är övervakat, men det kanske inte alltid uppfattas av den som passerar.

Idag med en ökad brottslighet ser man en tendens till att allmänheten börjar få en ökad förståelse för bevakning som en skyddsfaktor. Många goda exempel har visats i olika medier så uppfattningen att bevakning ökar tryggheten sprider sig allt mer. Efterfrågan av bevakning kommer idag ofta från allmänheten och inte enbart från handeln, badanläggningar och de offentliga rummen. Naturligtvis får inte bevakningen gå så långt så att vi inte upplever oss fria någonstans. Det gäller att hitta den optimala balansen.

Category: Säkerhet

- 14 February, 2020