Kan kollegor gå UGL-utbildningar tillsammans?

UGL-utbildningar är kurser i utveckling av grupp och ledare (UGL). Dessa utbildningar anordnas i kursform och varje kurs är en vecka lång. Under kursveckan bor du på en kursgård tillsammans med de övriga deltagarna. En förutsättning för att du ska få maximal nytta av utbildningen är att ingen av deltagarna känner varandra sedan tidigare.

Detta till trots kan du känna att du vill ha med dig någon till utbildningen. Kanske har du en kollega, partner eller vän som du skulle vilja gå kursen med? Så hur ligger det egentligen till – vore detta en bra idé eller ej? Läs vidare så får du ta del av det något oväntade svaret!

Kan två eller flera kollegor gå UGL-utbildningar tillsammans?

En vanlig fråga som många ställer sig är huruvida partners, vänner eller kollegor kan gå UGL-utbildningar tillsammans. Det korta svaret på denna fråga är dock nej. Detta svar kanske är lite oväntat, men det finns en logisk förklaring till detta. Det står nämligen i riktlinjerna att dessa kurser baseras på främlingskap. Det betyder att de olika deltagarna inte ska känna varandra sedan tidigare. Därmed faller alltså hela idén på att ett par kollegor, vänner eller partners skulle kunna gå kursen tillsammans.

Anledningen till detta är väldigt enkel. En kurs i UGL tar avstamp i nuet och de upplevelser som den aktuella gruppen ska genomgå. Det betyder att tidigare konflikter eller andra historiska erfarenheter inte ska tas med in i kursveckan. Detta vore som bekant fallet om du skulle välja att gå kursen tillsammans med en person som du känner sedan tidigare. Tanken är att du ska vara fri att uttrycka dina känslor och åsikter utan att behöva oroa dig för att dömas.

Det finns flera fördelar med att samtala med främlingar

Främlingskapet är alltså en grundläggande byggsten i alla UGL-utbildningar. Faktum är också att det finns flera fördelar med att samtala med kompletta främlingar:

  • du kan bli lyckligare genom att samtala med främlingar
  • upplevelsen kan göra dig mentalt vassare
  • du kan bli mer optimistisk och fylld av tillit

Som du märker finns det flera påvisade fördelar med att anamma främlingskapet!

Category: Företag

- 25 April, 2022