Konst för varje rum

När man möblerar och inreder hemmet är det lätt att stirra sig blind på stora möbler, bord, skåp eller annat som kräver sin tydliga plats i rummet. Någonting man dock ofta glömmer är att pryda väggarna. Det går att påverka rummets känsla enormt genom att sätta upp tavlor eller affischer på rätt plats. Här spelar allt ifrån ljusinsläpp till färgskala stor roll. Samtidigt får man inte glömma att konsten är till för att beskådas. Om man använder sig av tavlor enkomt för dess funktion utan att uppskatta motivet, är det ofta en investering som snabbt förpassas till en skrubb eller ett garage. Det är viktigt att därför välja sin väggkonst noggrant och utan allt för stor påverkan från hur det skall se ut enligt trender och magasin.

Tryck eller äkta

När det gäller konst finns det en viktig fråga man kan ställa sig själv. Det handlar om huruvida man vill ha äkta konst, litografier, grafiska tryck eller posters. Det finns en rad möjligheter oavsett vilket av detta man väljer. Vanligast är nog dock att kombinera dessa olika. För den som vill ha äkta konst finns det en helt annan investeringskostnad än för den som nöjer sig med färgtryck. Det senare ger dessutom möjligheten att kunna pryda sin bostad med klassiska verk utan att för den sakens skull behöva skydda hela bostaden i nivå med ett kassavalv.

Väljer man att använda sig av enklare tryck och posters kan man göra en hel del med hjälp av ramar. En poster fäst med spik på väggen ger inte samma genomarbetade intryck som en väl inramad poster med vacker ram. Att rama in posters och tryck är ganska enkelt och någonting man dessutom ofta kan få hjälp med hos den butik man vänder sig till vid köp av dessa. Äkta konst kommer ofta med en enklare eller mer avancerad ram, men kräver i allmänhet också viss belysning för att helt komma till sin fulla rätt och inte glömmas bort under en dunkel belysning.

Category: Interiör

- 5 March, 2018