LSS-utredningen som möttes av stark kritik

I början av 2019 presenterades den nya LSS-utredningen som snabbt fick mycket skarp kritik. Man hade fyra förslag som på vissa punkter kom att slå mycket hårt. Exempelvis förväntas personlig assistans försvinna för barn under 16 år. När de fyra förslagen för förändrad LSS presenterades var det många som höjde på ögonbrynen. Inte minst bland personer som idag har personlig assistans. De fyra punkter som förväntas förändras från 2020 är:

 • Under 16 får inte personlig assistans
  Detta var en av de mest kritiserade punkterna. Istället för personlig assistans förväntas de få ”personligt stöd”. Detta kommer därmed att ändra förutsättningarna för ungefär 4000 barn och ungdomar. Det blir nu kommunen som beviljar stödet och ett nytt stöd inom LSS.
 • Personlig assistans förstatligas
  I dagsläget sker en fördelning mellan kommunerna och staten gällande beviljande och utbetalning av stöd till personlig assistans. Detta ska ändras så att enbart staten har detta ansvar. Detta för att ingen ska ”hamna mellan stolarna” i det fall som både kommunen och staten hävdar att det är den andres ansvar.
 • ”Förebyggande pedagogiskt stöd”
  Ett nytt stöd införs som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.
 • LSS-insats
  Ändringar sker i LSS-insatsen till personer som har boendestöd och personlig service. Detta så att brukaren får större valmöjlighet.

Möttes av stark kritik

Det var många som kritiserade förslagen kraftigt och då främst att personlig assistans för de under 16 år skulle tas bort. Ett exempel är RBU Bohuslän som intervjuades av Sveriges Radio. En representant för Riksförbundet för rörelsehindrade barn (avdelning Bohuslän) påpekade att många barn, på grund av ändringen i LSS, kommer att hamna på intuition. Istället för personlig assistans kommer dessa barn att få ”personligt stöd” hemma. Men frågan är hur mycket föräldrarna kommer att orka med när inte assistansen ges som tidigare. Det kan därmed sluta med att man måste ha barnen på institution istället för hemma.

Källor
Metro – Världens största gratistidning som bland annat ges ut i Stockholms tunnelbana. Publicerar nyheter både i papperstidning och på webben.
RBU Bohuslän – Organisation för rörelsehindrade barn och ungdomar som bland annat anordnar aktiviteter ”som ALLA” kan delta i. Bland annat har de stående aktiviteter med ridning och musikgympa.

Category: Vård

- 25 May, 2019