Överföring av logistikordrar via WooCommerce till Kaukokiito

Använder ni det finländska logisitkföretaget Souomen Kaukokiito Oy som logistikpartner? Använder ni WooCommerce som E-handelsplattform? Ladda då hem dess plugin till detta system vilket innebär att alla logistikordrar direkt kan överföras till logistikprogrammet.

Kaukokiito är idag ett av de största privata fraktföretagen i Finland. De har ungefär 2000 personer anställda och ca hälften så många lastbilar vilka kör över större delen av landet. Många företagare i Finland använder därmed Kaukokiito som logistikleverantör.

Integration mellan Kaukokiito och WooCommerce

För de företag som använder WooCommerce som handelsplattform finns ett plugin som gratis kan laddas hem via WordPress egna katalog. Ett plugin som skapar kommunikation mellan plattformen och Unifaun. I korthet fungerar det på följande sätt:

 • Kunden lägger en beställning
  Kunden besöker E-handeln och lägger en beställning. Kunden anger därmed både vad som önskas beställas samt sina kontaktuppgifter.

 • Ett plugin sänder vidare informationen
  Detta installerade plugin samlar in informationen och skickar den automatiskt till Unifaun där en fraktsedel kan skapas till Kaukiito. Denna överföring kan ske automatiskt alternativt manuellt av de som sköter E-handeln. Sker det manuellt behöver inloggning ske på webbplatsen och funktionen aktiveras i WooCommerce.

 • Utskrifter
  Efter en dags beställningar kan därmed ägaren av E-handeln logga in på Unifaun och skriva ut de gällande fraktsedlarna. En fördel är även att flera olika logistikföretag kan användas i Unifaun vilket innebär att det går att samla all information kring logistik på ett och samma ställe.

3 Vanliga frågor kring detta plugin

 • Hur installeras det?
  Då det är ett verifierat plugin av WordPress går det att ladda i direkt via WordPress egen plugin-katalog. I inloggat läge i WP – gå till Plugin och välj ”Lägg till”. Sök i detta läge efter Woo Pacsoft Unifaun”. Efter att det laddats in behöver det installeras.

 • Hur sker koppling mot Unifaun och Kaukokiito?
  Efter att detta plugin är på plats behöver en koppling ske mot ditt konto hos Unifaun. Det sker genom att inloggningsuppgifterna till Unifaun används samt att en API-nyckel anges. Denna nyckel ges av Unifaun vid efterfrågan.

 • Går det att köpa hjälp med installation?
  Ja, det går att kontakta företaget och få hjälp med installation. Det kostar då 950 kr per timme. Det är däremot mycket enkelt att genomföra installationen genom att följa de guider som finns tillgängliga. En fördel är även att ett testläge kan användas i början för att se att allt fungerar som det ska.

Category: Företag

- 25 August, 2020