Parrådgivning – Hur går det till?

Parrådgivning i Huddinge sker i formen av gruppterapi eller i enskilda samtal för att hjälpa par att hitta vägar framåt. Det kan landa i att förhållandet stärks men ibland också bli aktuellt med en annan lösning som då anses vara bäst för alla parter. De flesta som söker till parrådgivning i Huddinge brottas med ett problem i förhållandet som de gemensamt vill klara sig förbi.

Samtal och terapi

Grunden är att två vuxna går till en terapeut eller psykolog och för samtal kring ett förutbestämt ämne. Vid första tillfället brukar även terapeuten avgöra ungefärligt hur många gånger som behöver genomföras.

Subventionerat

Parterapi är subventionerat vilket betyder att ett samtal kan kosta ett par hundra kronor per gång. Priset kan variera mellan olika kommuner. För att få det subventionerade priset krävs att den privata aktör som anlitas är en godkänd aktör. Det är ofta lätt att se vilka godkända aktörer som finns inom en kommun på dess hemsida.

Gren inom familjerådgivning

Parrådgivning är en av de rådgivningsformer som hittas under rubriken ”familjerådgivning”. Det är därmed en slags gren inom det större begreppet familjerådgivning. Många psykologer, beteendevetare och även kommunen väljer därför ordet familjerådgivning på sina hemsidor, även om det också innefattar samtal för par. Ibland används också orden parterapi eller parsamtal. Målet är oavsett densamma – att hitta en hållbar långsiktig relationsmodell.

Ett praktiskt exempel

Nils och Karin har varit sambo i 12 år och har ett barn tillsammans. De bor i en lägenhet i Huddinge sedan ett par år. Bägge vill att relationen ska hålla långsiktigt men det händer saker i livet som gör att de ”går åt varsitt håll” även om de egentligen inte vill. De söker upp olika terapeuter i Huddinge och hittar en som ett par vänner rekommenderar. På Huddinge.se kontrollerar Nils att denna terapeut är godkänd utförare. Det betyder att de betalar det subventionerade priset. I Huddinge kostar det 255 kr per tillfälle och detta gäller i upp till fem tillfällen.

De kontaktar terapeuten och får samtalsstöd vid fem tillfällen. Upplägget innebär att de mellan rådgivningstillfällena även får ”hemläxor” att utföra i vardagen. Det är ju ofta lättare att prata om förändring än att omsätta det i praktisk handling. Beteendeförändringar kräver ofta både avsatt tid och kraft. Men kan relationen räddas kan det oftast vara mödan värt.

Category: Vård

- 18 March, 2020