Så funkar det att outsourca kundsupport

När ett bolag som vänder sig direkt till sina konsumenter växer så kommer kundtjänst och -support att bli allt viktigare för att upprätthålla goda relationer till kunderna. Många företag väljer då att outsourca kundsupport till ett externt företag, för att själva kunna fokusera på sin ursprungsidé: att skapa och utveckla sin produkt och presentera den för marknaden. Självklart är det fortsatt viktigt med feedback från kundtjänstavdelningen för att kunna uppdatera sin tjänst på ett optimalt sätt, vilket kan ske på ett flertal olika sätt. En vanlig variant är att låta både kund och servicemedarbetare utvärdera samtalet och på så sätt bidra med information om vilka problem som är vanligast att stöta på.

Ökad tillgänglighet genom outsourcing

För att kunna tillgodose sina kunder med kundtjänst dygnet runt på årets alla dagar väljer en del företag att outsourca delar av sin supporttjänst, medan man behåller sin ordinarie personal under kontorstid. Outsourcingen till ett externt bolag som rekryterar specifikt för kundtjänstkontakt innebär för många också en stor fördel i tillgänglighet då de flesta av deras anställda behärskar många språk, något som är mycket viktigt i en globaliserad ekonomi.

Tre anledningar att fokusera på bra kundtjänst

  • Kundsupport är viktigare än någonsin då en missnöjd kund snabbt kan sprida sitt missnöje över världen med hjälp av sociala medier. En tillgänglig och skicklig kundtjänst kan i bästa fall få kunden att gå från besviken till belåten genom ett proffsigt bemötande.
  • För konsumenterna är kundsupporten ofta enda kontakten med ett bolag. Bemötandet från supportpersonalen blir alltså direkt avgörande för deras bild av företaget, vilket inte får glömmas bort. En skicklig kundtjänstmedarbetare är värd sin vikt i guld för företagets framtid. Resultatet av supporten är viktigt för hela verksamheten.
  • Genom att öka tillgängligheten på supporten finns det chans att nå ut till fler än någonsin. Att erbjuda support via både mail, chatt och telefon är idag norm för många företag, och allt fler närvarar även på sociala medier. Detta gör att kontakten med konsumenterna blir närmare, och mycket viktig information kan fångas upp på den vägen, såväl positivt som negativt.

Category: Företag

- 28 July, 2021