Studera på distans

Den digitala utvecklingen ger många lösningar för att ta del av en utbildning eller kurs utan att vara på plats på själva lärosätet hela tiden. Distansutbildning är ofta upplagd så att man besöker lärosätet endast vid några få tillfällen. Det blir allt vanligare med helt webbaserade lösningar utan träffar på lärosätet. Särskilt vanligt är det när det handlar om kurser och utbildningar som ger kompetensutveckling inom befintliga arbetsområden

Alla olika former av distansutbildning öppnar upp för den som av olika skäl har svårt att lämna hemorten för att utbildning eller kompetensutveckling. Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med att gå en distansutbildning. Mycket handlar om hur livssituationen ser ut när man tar sitt beslut om studieform. Se bland annat diplomautbildning.se

Fördelar med distansbaserad utbildning

En klar fördel är att man kan ta del av andra utbildningar och kurser än vad som erbjuds på hemorten. Man slipper resor till och från studieorten och även kostnaden för eventuellt boende.
Den som studerar på distans kan vara mer flexibel i upplägget av sina studier. Det går enklare att kombinera med familj och arbete, även om det gäller att komma ihåg att dygnet endast har 24 timmar.

Flera på en arbetsplats kan gå en webbaserad utbildning tillsammans i form av kompetensutveckling på arbetstid. Det ger många möjligheter att förankra ny kunskap direkt i vardagen och ge ny inspiration till arbetsgruppen. Fördelarna finns även nämnda i mer detaljerad form på diplomautbildning.se

Nackdelar med distandutbildning

Det finns en utbredd uppfattning om att det krävs en mindre arbetsinsats när det gäller att studera på distans. Man slipper resa till och från ett lärosäte och sitta på en rad olika föreläsningar och seminarier. Ofta tänker man sig att ha kvar sitt ordinarie arbete och klara studierna på fritiden. Här är det lätt att man lurar sig själv och studierna blir tunga och kanske inte avslutas så som man planerat.

Går man in i ett projekt med en distansutbildning behöver man inse att det tar lika mycket tid som att läsa på ett lärosäte. Det kräver en stor portion självdisciplin för att planera och genomföra sina studier. En avigsida av att läsa på distans är att man inte har sina studiekamrater att diskutera med. De digitala plattformarna erbjuder vissa möjligheter att ”ses” men det blir inte på samma sätt som att mötas för samarbete och samtal.

(Information kommer från diplomautbildning.se/distansutbildning)

Category: Företag

- 25 November, 2019