Tandimplantat eller brygga?

Tandimplantat eller brygga?

Att man kan behöva ersätta en tand finns det många tänkbara orsaker till. Vanligt är att man har långt gången karies, vilket skadat tanden till den grad att den behöver ersättas. En annan vanligt förekommande anledning är att man har lidit trauma, alltså fått en fysisk skada, på en eller flera tänder.

Det är populärt att välja både tandimplantat och tandbryggor när en eller flera förlorade tänder ska ersättas. Tandimplantat är det dyrare alternativet, men är också ”mer” permanent. Många skulle även säga att ett tandimplantat är det som ger allra bäst resultat. Att skilja ett välgjort implantat mot en riktig tand är nästintill omöjligt. Åtminstone för ett otränat öga.

Även tandbryggor är alltså ett populärt alternativ. Det är något billigare, men håller vanligtvis inte lika länge som ett tandimplantat. Det sistnämnda alternativet kan hålla livet ut, även om det kan uppstå komplikationer som gör att man behöver sätta in ett nytt. Ett exempel på det är om området blir inflammerat till följd av att man inte sköter munhygienen ordentligt, skriver en klinik i Stockholm på sin hemsida.

Att sätta in ett tandimplantat är en process, som tar tid. Själva behandlingstillfällena i sig är inte anmärkningsvärt långa, skriver kliniken i Stockholm (som nämns ovan). Vid första behandlingen borrar tandläkaren ned en skruv, och det som tar tid är att tandköttet måste växa runt detta ordentligt. Den största risken vid behandlingen är att bakterier kan ta sig ned i området där skruven ska sättas fast, något som kan leda till att skruven inte växer fast ordentligt.

En väsentlig skillnad mellan implantat och brygga är att implantatet fästs i käkbenet, medan bryggan fästs i tänder som omger den förlorade tand som skall ersättas. Även om många föredrar implantat, är det inte nödvändigtvis det bästa valet. Om patienten har en undermålig munhälsa och ett käkben i mindre bra skick, så kan brygga vara att föredra. Detta enligt en klinik i Stockholm.

Medan tandimplantat förvisso är känt för att ge mycket bra estetiska resultat, är det värt att nämna att även en brygga kan se mycket bra ut. En brygga är dock inte alltid ett alternativ för den som har förlorat många tänder. Det måste ju finnas omgivande tänder som bryggan kan fästas i.

Category: Tänder

- 30 April, 2019