Webbens historia

Historien bakom internet har sin början på 1950-talet, då de elektroniska datorerna började utvecklas. Under 1960- och 70-talen utvecklades olika nätverk vilka använde sig av flera olika kommunikationsprotokoll. En vetenskapsman vid namn Vinton Cerf hittade på slutet av 1970-talet ett sätt för alla datorer världen över som var anslutna till dessa mindre nätverk att kommunicera med varandra. Han kallade sin uppfinning för Transmission Control Protocol (TCP) och la senare även till ett annat protokoll vid namn Internet Protocol. Denna kombination är det vi idag kallar för TCP/IP.

Protokollet TCP/IP hade nu gjort internet till ett världsomspännande nätverk. Med tiden utvecklades ett nätverk vid namn ARPANET, vilket med tiden växte och utvecklades. Mot slutet av 1980-talet började internetleverantörerna ploppa upp världen över och i takt med att det vi idag känner till som internet började växa under 1990-talet, avvecklades ARPANET och andra äldre nätverk. 1991 var året då internet förändrades för alltid. En schweizisk programmerare vid namn Tim Berners-Lee introducerade då världen för “the World Wide Web” (WWW). Nu var internet inte längre bara ett sätt att skicka filer mellan datorer på olika platser, utan “webben” var nu ett nät av information som alla med internetåtkomst hade tillgång till.

Den världsomspännande webbens utveckling

Under de efterföljande 25 åren förändrades förstås internet på flera olika sätt. 1992 utvecklade studenter och forskare vid universitetet i Illinois en webbläsare som de kallade för Mosaic. Denna webbläsare skulle senare bli Netscape, och Mosaic erbjöd användarna ett användarvänligt sätt att söka på webben. För första gången kunde man nu se text och bilder på samma sida samt navigera på sidorna med hjälp av klickbara länkar och rullister. Samma år beslutade den amerikanska kongressen att webben skulle användas kommersiellt. Detta ledde till att företag av alla slag skyndade sig att lansera egna webbsajter, och de verkliga entreprenörerna inom e-handeln började nu använda internet för att sälja sina produkter direkt till kunderna. För att ytterligare veta fakta om nätet rekomenderar vi denna webbplats om nyheter inom näringsliv och internet!

År 2004 lanserades ett nytt begrepp i samband med en konferens om webben: “Web 2.0”. Den nya versionen av webben skulle kännetecknas av användargenererat innehåll, användbarhet och att webbplatserna skulle fungera på olika system och enheter. Året dessförinnan (2003) hade de första moderna sociala medierna lanserats såsom LinkedIn och MySpace. Användarna skulle nu kunna interagera med varandra i sociala medier på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Några år tidigare hade primitiva sociala medier som exempelvis svenska Lunarstorm lanserats, men det var åren efter Facebooks lansering 2007 som de sociala medierna på allvar fick fäste.

Category: Internet

- 5 May, 2017